Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni – budynek przy ul. Lubawskiej 4

Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do świetlicy:

Witamy serdecznie w roku szkolnym 2021/2022!

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do budynku SP nr 10 przy ul. Lubawskiej Wejściem nr 1.
 • Przed wejściem dziecka do budynku szkolnego należy skorzystać z domofonu. Po wejściu do budynku dzieckiem zaopiekuje się Pracownik Szkoły (prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko). Proszę się nie martwić, w miarę potrzeby Pracownik Szkoły pomoże przebrać się Państwa dziecku w szatni i odprowadzi je do łazienki w celu umycia rąk, następnie zaprowadzi do właściwej sali na zajęcia lekcyjne.
 • Po zajęciach należy korzystać z domofonu (podać imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, stopień pokrewieństwa) i oczekiwać przed Szkołą na dziecko, które zostanie pod opieką Pracownika Szkoły odprowadzone do wyjścia.
 • Po zakończonych zajęciach, o godzinie 13.00 dzieci z oddziałów przedszkolnych zapisane do świetlicy szkolnej przejmie pod opiekę nauczyciel świetlicy. W tym roku szkolnym salą przeznaczoną na świetlicę szkolną jest sala mieszcząca się przy szatni, oczywiście na parterze budynku.
 • W celu odebrania dziecka ze świetlicy należy skorzystać z domofonu i podać imię nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa osoby odbierającej i poczekać przed budynkiem na przyprowadzenie dziecka przez Pracownika Szkoły.
 • ŚWIETLICA DLA UCZNIÓW Z KLAS I – III
 • Uczniowie z klas I-III wchodzą do i wychodzą z budynku wejściem nr 2 od strony dziedzińca szkolnego.
 • Pamiętajmy o obowiązujących Procedurach funkcjonowania SP 10 w czasie pandemii oraz Procedurach funkcjonowania świetlicy (Lubawska) dostępnych na stronie internetowej SP 10 w Gdyni.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.

Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

jeden opiekun z dzieckiem / dziećmi

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, stołówki, biblioteki, szatni.

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

PROCEDURY COVID-19

 • Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem / dziećmi
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, stołówki, biblioteki, szatni.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W szkole otrzymują materiały papiernicze, farby, plastelinę, włóczki, tkaniny, liście itp. Wykonanych prac nie zabierają do domu.
 • W salach świetlicowych nie ma zabawek, książek, puzzli, klocków.
 • Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.

Łamańce językowe :)

Próbowaliście kiedyś łamańców językowych? Jeśli nie, to dziś będzie ten pierwszy raz. Zaproście do zabawy członków rodziny, a będzie jeszcze zabawniej. Powodzenia!

Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc
Przed chrzcinami chciał się przystrzyc.
Sam się strzyc nie przywykł wszakże,
Więc do szwagra skoczył: „Szwagrze!
Szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę,
Gdyż mam chrzciny za godzinę!”
„Nic prostszego! – szwagier na to.
Żono! Brzytwę daj szczerbatą!
W rżysko będzie strzechę szczygła,
Ta szczerbata brzytwa strzygła!”
Usłyszawszy straszną wieść,
Szczepan Szczygieł wrzasnął: „Cześć!”
I przez rzekę poza szosą
Niestrzyżony prysnął w proso. (L.J. Kern)
22 Funny Tongue Twisters for Kids – Bilingual Monkeys

Co wiemy o książkach?

Czy książka to tylko okładka i zadrukowane strony?

Ze spisem treści, rozdziałami i kolorowymi lub czarno-białymi ilustracjami?

A może bez żadnych rysunków?

Taka „tylko do czytania”?

O tym, jak różnorodny jest świat książek, przekonać się można odwiedzając bibliotekę publiczną lub szkolną.
Panie w  bibliotekach proponują najciekawsze egzemplarze spośród tych, które znajdują się w zbiorach działu dla dzieci. Okazuje się, że książka może mieć kształt bałwanka, kota a nawet węża! Dzięki książce można dotknąć języka żaby, skóry groźnego rekina i pogłaskać misia koalę. Książka daje możliwość poznania słówek w obcym języku, budowy koparki, a nawet  wejścia do samolotu bez konieczności odwiedzania lotniska. Niektóre z nich, pokazują jak wygląda „od środka” ludzki organizm albo żołądek krokodyla!

Książki to nieskończone źródło mądrości, inspiracji i pomysłów. Otwierając książkę, otwierasz sobie drzwi do innego świata. Zapraszamy do korzystania z bibliotek.

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

Trzymając w rękach książkę, czy zastawialiście się kiedyś, jak ona powstała? Droga jaką pokonała książka aby znaleźć się w waszym domu, była bardzo długo i wiele osób musiało pracować aby powstała. Pisarz, ilustrator, introligator, redaktor, to tylko niektóre osoby pracujące na tym, żeby książka powstała. Cały proces poznacie oglądając poniższą prezentację.

A ja patrzę, a ja słucham.

Gdy za oknem pada deszcz, piosenka pt. „A ja patrzę, a ja słucham” na pewno poprawi nam humor 🙂

Tekst piosenki:

Kiedy pada deszcz za oknem,
co jest suche, a co mokre?
Mokre klony i topole,
sucho jest pod parasolem!

A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
a ja patrzę, a ja słucham,
co mi nuci deszcz do ucha.

W dole rzeka, w górze słońce,
co jest zimne, co gorące?
Słońce cieple ma serduszko,
zimne fale w rzece pluszczą!

A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
fale szepczą mi do ucha,
a ja patrzę, a ja słucham.

A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
widzę rzekę, słońce, drzewa
i cichutko o tym śpiewam.