Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Nowe zasady w budynku SP nr 10 w Gdyni od strony ul. Lubawskiej 4.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie uczniów uczęszczających do świetlicy:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych 0 A i 0 B należy przyprowadzić na zajęcia lekcyjne, które rozpoczynają się o godzinie 8.00 do głównego wejścia budynku Szkoły przy ul. Lubawskiej.
 • Prosimy pamiętać o ustalonych zasadach (dystansie społecznym).
 • Przed wejściem dziecka do budynku szkolnego należy skorzystać z domofonu. Po wejściu do budynku, dzieckiem zaopiekuje się Pracownik Szkoły (prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko). Proszę się nie martwić, w miarę potrzeby Pracownik Szkoły pomoże przebrać się Państwa dziecku w szatni i odprowadzi je do łazienki w celu umycia rąk, następnie zaprowadzi do właściwej sali na zajęcia lekcyjne. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 8.00.
 • Po zajęciach należy korzystać z domofonu (podać imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, stopień pokrewieństwa) i oczekiwać przed Szkołą na dziecko, które zostanie pod opieką Pracownika Szkoły odprowadzone do wyjścia.
 • Po zakończonych zajęciach, o godzinie 13.00 dzieci z oddziałów przedszkolnych zapisane do świetlicy szkolnej przejmie pod opiekę nauczyciel świetlicy.
 • W celu odebrania dziecka ze świetlicy należy również skorzystać z domofonu i podać imię nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa osoby odbierającej i poczekać przed budynkiem na przyprowadzenie dziecka przez Pracownika Szkoły.
 • UCZNIOWIE Z KLAS I – III
 • Uczniowie z klas I-III wchodzą do i wychodzą z budynku „małej Szkoły” przez wejście od strony świetlicowego placu zabaw, przechodzimy tam przez furtkę od strony dziedzińca Szkoły.
 • Rozmowy z kierownikiem świetlicy, Ewą Gęsicką dotyczące zapisu dziecka do świetlicy, uzupełnienie brakujących podpisów lub innych ważne informacje dotyczące pobytu Państwa dziecka w świetlicy będą możliwe od godziny 8.10.
 • Bardzo proszę, pamiętajcie Państwo o ustalonych zasadach (dystansie społecznym).

Zasady zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie stosują się do zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem w przestrzeni publicznej.

W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.

Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń często myć ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

Świetlicę często wietrzymy (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

W szatni, w miarę możliwości uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka.

W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, następuje podział na mniejsze grupy świetlicowe (dysponujemy czterema pomieszczeniami dla uczniów klas I – III), aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.

Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący oraz papierowe ręczniki do dokładnego osuszenia dłoni zapewnia szkoła.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym temperaturę ciała wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę (powyżej 37,5 stopni C), kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 101 na piętrze dla uczniów klas I – III oraz sala nr 10, na parterze, przy szatni – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, zapewniając temu uczniowi minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia Rodziców, którzy są zobligowani do odebrania telefonu ze Szkoły lub w razie braku możliwości odebrania w tym momencie, do jak najszybszego oddzwonienia. Rodzic zobowiązany jest do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

W razie konieczności nauczyciel dzwoni na numery kontaktowe do Rodziców/Opiekunów podane w karcie zapisu dziecka do świetlicy lub uzyskane przez dziennik elektroniczny.

Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

W miarę możliwości nauczyciele świetlicy będą prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni (spacery rekreacyjne po okolicy, pobyt na świetlicowym placu zabaw).

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.

Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc.) oraz telefonów (jeżeli Rodzic sobie życzy, aby dziecko miało przy sobie telefon, na czas pobytu w świetlicy powinien on być wyłączony i spakowany w plecaku).

Kontakt w pilnych sprawach dotyczący dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz ewentualnych pilnych rozmów z dzieckiem z klas: I – III możliwy jest pod nadzorem nauczyciela świetlicy pod numerem:

 • 58 623 06 33, wewnętrzny: 33 (portiernia w budynku przy ul. Lubawskiej 4) , należy poinformować nauczyciela świetlicy opiekującego się dziećmi z oddziałów przedszkolnych,
 • 58 623 06 33, wewnętrzny: 27 nauczyciele świetlicy mający pod opieką uczniów z klas I – III.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci

W tym roku szkolnym, ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i rodziców, spotkanie organizacyjne świetlicy niestety nie może się odbyć. 

Kontakt z kierownikiem świetlicy: swietlica@sp10gdynia.pl

Przepraszamy za utrudnienia, kierownik świetlicy Ewa Gęsicka

WAKACJE!

Jutro kończy się rok szkolny. Życzymy więc Wam wszystkiego najlepszego z tej okazji. Korzystajcie bezpiecznie z uroków lata i wracajcie zdrowi we wrześniu do szkoły.

Proponujemy Wam dziś taniec z piosenką…

Słuchajcie i …. wyginajcie śmiało ciało 😉

Niedługo rozpoczną się wakacje.  Aby wypoczynek się udał musi być przede wszystkim bezpieczny. Oto kilka rad i wskazówek, abyście wrócili cali i zdrowi.

A jeśli zobaczycie kogoś potrzebującego pomocy, lub sami będziecie mieć kłopot skorzystajcie z numerów alarmowych.

Obejrzyjcie filmik, który podpowie Wam, jak się zachować podczas letnich zabaw i wycieczek.